Radionice sa očevima

  • 0 komentara

S obzirom na važnost saradnje sa porodicom u vaspitno-obrazovnom procesu za ovaj mesec smo organizovali radionice sa očevima.

Raspored radionica:

09.11.2018. godine sa početkom u 16:30h JASLENA GRUPA

13.11.2018. godine sa početkom u 17:00h SREDNJA GRUPA VRTIĆA I STARIJA GRUPA VRTIĆA

19.11.2018. godine sa početkom u 17:00h MLAĐA GRUPA VRTIĆA I PRIPREMNA PREDŠKOLSKA

Podelite prijateljima